Australia votes “YES” in the Same-Sex Marriage Postal Survey | #ssm #yes #australia #auspol

Australia votes “YES” in the Same-Sex Marriage Postal Survey | #ssm #yes #australia #auspol